Tagspecialist Sønderborg

Hos Frederiksen & Jepsen er vi specialister i tagarbejde.

Vi udfører alle processer omkring nyt tag: Stilladsarbejde, nedbrydning, opbygning af ny tagkonstruktion, tagrender, facadebeklædning, zink-arbejde, efterisolering og meget andet. Herunder kan du læse lidt om hvilke ting vi lægger vægt på i vores arbejde med nye tage.

Besøg vores showroom

Vi har opbygget et showroom hvor du kan se og røre ved dit nye tag. At købe nyt tag kan være en stor og uoverskuelig beslutning. Derfor har vi samlet et udvalg af tagsten af høj kvalitet fra forskellige producenter, så overblikket bevares.

Lav en aftale inden du besøger showroom – så er du sikker på vi er til stede når du kommer.

Rådgivning om nyt tag

Vi er en uafhængig virksomhed, og kan derfor rådgive dig uvildigt om nyt tag. På den måde er du sikker på at rådgivningen tilgodeser dine ønsker for et nyt tag.

Få gratis tilbud
på nyt tag

Certificeret Tagpartner™

Tagarbejde er en kompliceret proces, hvor der gælder mange love og regler. En undersøgelse fra Statens Byggeforskningsinstitut har vist at der er fejl i op mod 86 % af alle nye tage. Dette vil vi gerne undgå.

Derfor har vi uddannet os til tagspecialister gennem følgende certificeringer:

  • Certificeret Tagspecialist fra Construction College Aalborg
  • Certificeret Tagpartner fra Monier

En Monier Tagpartner er en uafhængig virksomhed som har gennemgået et omfattende uddannelsesforløb hos Monier. Certificering opretholdes gennem dokumenteret egenkontrol af alle tagprojekter. Der bliver ligeledes udført stikprøvekontrol af Teknologisk Institut.

Med disse 2 uddannelser kan du være sikker på at dit nye tag bliver monteret af kvalificerede håndværkere, der har de nødvendige kompetencer.

Vi kender kvalitet

Vi har handlet med tagsten i mange år, og kender derfor de forskellige producenters stærke og svage sider. Denne viden giver vi videre til dig, så du kan træffe det rigtige valg for et nyt tag.

Vi har erfaring

Erfaring er vigtig når man lægger nyt tag. Vi har gennem årene monteret hundredevis af nye tage, og denne erfaring kan du nyde godt af. Vore tømrere har ligeledes 15-20 års erfaring med tagarbejde, og sammen med uddannelsen som Tag-specialist kan du være sikker på at dit nye tag bliver monteret 100% korrekt.

Se vores projekter på Facebook